Ontstaan van CPO Beuningen

CPO Beuningen is ontstaan vanuit een gezamenlijke behoeft naar een nieuwbouwwoning, die niet kon worden gerealiseerd in de bestaande traditionele manieren door de hoge prijzen van nieuwbouwwoningen en aangescherpte regelgeving m.b.t. hypotheken. Hierdoor is het plan ontstaan om gezamenlijk een nieuwbouwproject te ontwikkelen, met als achterliggende gedachte dat er prijsvoordelen ontstaan door samen te werken. Met deze gedachte is twee en een half jaar geleden CPO Beuningen opgericht. Ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is in het najaar van 2014 een stichting opgericht, destijds met 9 leden die graag via CPO een woning in hun dorp willen bouwen.

Oriëntatie naar een geschikte locatie

De leden van de CPO zijn vervolgens in de regio Beuningen op zoek gegaan naar een geschikte locatie. We hebben bij de gemeente Beuningen geïnformeerd naar de mogelijkheden. Men heeft ons destijds laten weten dat zij graag zouden zien dat op de plek waar het voormalige peuterspeelzaal Moriaantje stond her ontwikkeld zou worden. Naast CPO Beuningen was er echter nog een gegadigde, te weten een organisatie welke een zorgcomplex wilde realiseren.

Beide partijen hebben hun plannen bij de gemeente ingediend en er is besloten dat het CPO project doorgezet mocht worden omdat de CPO gedachte de gemeente zeer bevalt en dat wij voornemens zijn om woningen te realiseren die geen afbreuk doen aan de huidige situatie.

Plannen en ontwerp afstemmen met de gemeente Beuningen

Nu dat de gemeente in had gestemd met de plannen van CPO Beuningen hebben wij de kans gekregen om het project verder uit te werken zodat het voldoet aan de vereisten van de gemeente. Het plan moet passen binnen de stedenbouwkundige kaders.

Omdat de Ariëns Groep Bouwkundig teken- en adviesbureau ervaring heeft met CPO projecten in de provincie Noord-Brabant hebben wij met hun contact gezocht om ons bij te staan.

Overzicht kavel

Opzet plan

Uiteindelijk is ervoor gekozen om een twee- en drie-onder-een-kapwoning te realiseren, evenals enkele vrijstaande woningen. Deze mix sluit goed aan bij de huidige omgeving.

Vervolgstappen

In de komende jaren hopen de CPO leden de grond te kunnen bebouwen met in totaal 4 vrijstaande woningen, 1 twee-onder-een-kap woning en 1 drie-onder-een-kap woning, dus in totaal 9 woningen. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Hieronder een opsomming van de hoofdlijnen.

  • Omgevingsvergunning
  • Bouwvoorbereiding
  • Bouw
  • Oplevering