Selecteer een pagina

Beschikbare kavels

Bouw met ons uw droomhuis

CPO Beuningen zoekt voor één kavel in het plan nog naar potentiële gegadigden voor de bouw van uw droomhuis. Onder eigen regie, dus met een eigen architect en aannemer, bouwt u hier uw droomhuis. Helemaal afgestemd naar uw smaak en woonwensen. Heeft u belangstelling? Kijk dan in onderstaande tabel welke kavels nog beschikbaar zijn.

Bij de bouw van uw droomhuis krijgt u veel vrijheid die u bij traditionele nieuwbouwprojecten van een aannemer niet krijgt. Zo bent u bijvoorbeeld helemaal vrij om zelf indeling van de woning te bepalen.

Omdat het plan nog enkel op hoofdlijnen is uitgewerkt is het nog niet mogelijk om details te geven. Wel kan er een tipje van de sluier opgelicht worden wat betreft de prijs. Mensen die belangstelling hebben, kunnen vrijblijvend contact opnemen met info@cpobeuningen.nl.

Het gezamenlijk doel van de leden is om alle woningen door 1 aannemer en onderaannemers te laten realiseren en door de omvang van de opdracht en het volume van inkoop fors te besparen op de bouwkosten. Daarnaast dient hierbij een ieder zelf bepalend te kunnen zijn op welke wijze en in hoeverre de woning wordt afgewerkt. De handige rechterhand kan veel klussen zelf uitvoeren maar volledig sleutelklaar is ook mogelijk.

Door de fase waarin het project zich nu bevindt zijn wijzigingen aan de voorgevel slechts nog in beperkte mate mogelijk. Voor de overige gevels alsmede de gehele binnenzijde, mits constructief mogelijk en passend binnen geldende wet- en regelgeving kunt u de woning geheel naar eigen wens aanpassen.

Beschikbare kavel:

[row]

[col span=”1/2″]

Kavel 9


Vrijstaande woning met vrijstaande garage op een perceel van 332 m², met een inhoud van ongeveer 670 m³ incl garage.
Indicatieve prijs €320.000,00 von.

Bouwtekeningen Kavel 9

[/col]

[/row]

Nb; prijzen zijn gebaseerd op een calculatie door het adviesbureau op een afwerkingsniveau midden-luxe incl badkamer en keuken (stelpost) overige kosten voor architect, leges enz zijn eveneens bij deze prijs inbegrepen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met besparingen door gezamenlijk te bouwen en en evt besparing door zelfwerkzaamheid.

Procedure en bijdrage

Als CPO ontwikkelen we ons plan volledig zelf. Dit zorgt voor maximale invloed, maar we houden ook rekening met elkaars wensen. Uiteraard worden we hierbij waar nodig ondersteund door externe partijen, adviesbureaus en uiteraard de gemeente Beuningen. We komen hiervoor minimaal eens per maand bijeen. De variëteit in leden zorgt ervoor dat een ieder door zijn of haar achtergrond, kennis en ervaring een bijdrage levert in het proces. Hierdoor hoef je ook niet alles zelf te doen. Een ander voordeel is dat je je nieuwe buren al ruim voor oplevering goed leert kennen.

Lidmaatschap en koopovereenkomst

Alle aan u verstrekte informatie via onze website en mailwisseling(en) is geheel vrijblijvend. Omwille van de voortgang van het project wordt deze informatie direct aan meerdere geïnteresseerden gezonden. Indien uw interesse is gewekt, kunt u dit per mail aan ons aangeven , vergezeld met uw volledige NAW gegevens en van uw evt partner incl kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zo spoedig mogelijk na uw reactie maken we een afspraak met u om persoonlijk kennis te maken, het plan nog wat verder toe te lichten en uiteraard uw evt vragen te beantwoorden.

Beslistermijn, bijdrage en lidmaatschap

Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere geïnteresseerden voor dit laatste kavel. Het kan dus zijn dat we met meerdere kandidaten gelijktijdig in gesprek zijn. Des te sneller u beslist, des te groter de kans dat u zich bij ons project kunt aansluiten. U bent pas lid van de vereniging nadat de eigen bijdrage (zie toelichting hieronder) op het rekeningnummer van de vereniging is bijgeschreven. Zijn we met u in gesprek en is iemand u voor, dan brengen we u hier z.s.m. van op de hoogte.

Bijdrage

Vanzelfsprekend worden er nu al de nodige kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het plan. Voor nieuwe leden geldt hierom een eigen  eenmalige bijdrage van € 1000,00 alsmede een maandelijkse bijdrage van € 30,00, gerekend vanaf 1-1-2017, te worden overgemaakt aan stichting CPO Beuningen.  Het rekeningnummer is NL98RABO 0195 2940 17. De maandelijkse bijdrage wordt gedurende het lidmaatschap gecontinueerd. Bijvoorbeeld, beslist u in september dan is de eerste bijdrage € 1270,00, vervolgens maakt u maandelijks een bijdrage van € 30.00 over. Vanzelfsprekend worden er nu al de nodige kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het plan. Voor nieuwe leden geldt hierom een eigen  eenmalige bijdrage van € 1000,00 alsmede een maandelijkse bijdrage van € 30,00, gerekend vanaf 1-1-2017, te worden overgemaakt aan stichting CPO Beuningen.  Het rekeningnummer is NL98RABO 0195 2940 17. De maandelijkse bijdrage wordt gedurende het lidmaatschap gecontinueerd. Bijvoorbeeld, beslist u in september dan is de eerste bijdrage € 1270,00, vervolgens maakt u maandelijks een bijdrage van € 30.00 over.

Koopovereenkomst 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bijdrage zal de koopovereenkomst tussen en de gemeente worden opgemaakt. In deze koopovereenkomst worden ontbindende voorwaarden opgenomen, alsmede de erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen enz., welke straks overgenomen zullen worden in de definitieve leveringsakte van het bouwkavel. De concept-koopovereenkomst ontvangt u van ons na ontvangst van de eigen bijdrage.

NB; Feitelijke betaling van het kavel aan de gemeente vindt pas plaats bij de definitieve levering, dat wil zeggen bij aanvang bouw.

Tot slot

Uiteraard hopen we dat u na het lezen net zo enthousiast bent als de overige leden en zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet. Desgewenst kunt u uw aanvullende vragen per mail aan ons stellen.