Laatste kavel vergeven

CPO Beuningen zocht voor één kavel in het plan nog naar potentiële gegadigden voor de bouw van uw droomhuis. De zoektocht heeft echter niet lang geduurd gezien het aantal geïnteresseerde groot was en al snel met één van de geïnteresseerde tot overeenstemming kom worden gekomen.

Sonderingsonderzoek Houtduiflaan/Patrijslaan

Sonderingsonderzoek CPO Beuningen

Een sondering is, afhankelijk van de stabiliteit van de grond, vaak noodzakelijk om een goede, bouwkundige berekening te kunnen maken voor de materialen van de fundering en de vloeren. Voor de realisatie van de woningen in het kader van het project dat door CPO Beuningen wordt ontwikkeld is dit onderzoek noodzakelijk en zal binnenkort worden uitgevoerd.

Bewonersbijeenkomst 18 januari 2017

Op 18 januari 2017 is er op de gemeentewerf Beuningen wederom een buurtbijeenkomst georganiseerd, waarbij de wethouder de geschiedenis met betrekking tot de ontwikkellocaties in de gemeente Beuningen heeft toegelicht. Ook heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente op korte termijn met de procedure wijziging bestemmingsplan voor dit perceel start. Een bodemonderzoek heeft recent plaatsgevonden.
De architect van Ariëns Groep heeft een toelichting gegeven op de wijzigingen die ten opzichte van de vorige bijeenkomst zijn doorgevoerd. Dit is gepresenteerd op overzichtsplattegronden in de presentatie. Samengevat betreft het een aanpassing van de topgevels van kavel 1, 3, 6 en 7 en zijn alle woningen aan de Patrijslaan 2,10 meter verplaatst naar rechts. Dit heeft als voordeel dat er 1 parkeerplek meer behouden kan blijven aan de Patrijslaan en er voor kavel 6 de mogelijkheid is om 2 auto’s op eigen terrein te parkeren.

aan de hand van 3 schema’s heeft de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening laten zien binnen welk tijdspad men wil komen tot het aanpassen van het bestemmingsplan en welke mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen en beroep hierin bestaan.

Presentatie bewonersbijeenkomst 18 januari 2017

Bewonersbijeenkomst december 2016

Op 7 december 2016 heeft CPO Beuningen haar plannen voor de buurtbewoners gepresenteerd op het  gemeentehuis in Beuningen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen gepresenteerd en heeft de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening alsmede een vertegenwoordiger van Ariëns Groep een toelichting op de plannen voor het perceel gegeven.

Presentatie bewonersbijeenkomst 7 december 2016

Na afronding van de bijeenkomst zijn de bewoners van de Houtduiflaan en Patrijslaan en de CPO-leden gebleven. Zo was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.