Selecteer een pagina

Bewonersbijeenkomst 18 januari 2017

Op 18 januari 2017 is er op de gemeentewerf Beuningen wederom een buurtbijeenkomst georganiseerd, waarbij de wethouder de geschiedenis met betrekking tot de ontwikkellocaties in de gemeente Beuningen heeft toegelicht. Ook heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente op korte termijn met de procedure wijziging bestemmingsplan voor dit perceel start. Een bodemonderzoek heeft recent plaatsgevonden.
De architect van Ariëns Groep heeft een toelichting gegeven op de wijzigingen die ten opzichte van de vorige bijeenkomst zijn doorgevoerd. Dit is gepresenteerd op overzichtsplattegronden in de presentatie. Samengevat betreft het een aanpassing van de topgevels van kavel 1, 3, 6 en 7 en zijn alle woningen aan de Patrijslaan 2,10 meter verplaatst naar rechts. Dit heeft als voordeel dat er 1 parkeerplek meer behouden kan blijven aan de Patrijslaan en er voor kavel 6 de mogelijkheid is om 2 auto’s op eigen terrein te parkeren.

aan de hand van 3 schema’s heeft de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening laten zien binnen welk tijdspad men wil komen tot het aanpassen van het bestemmingsplan en welke mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen en beroep hierin bestaan.

Presentatie bewonersbijeenkomst 18 januari 2017