Selecteer een pagina

Ons nieuws

Uitspraak rechtbank inzake omgevingsvergunning

Beroep bouwvergunning ongegrond De voorzieningenrechter heeft beslist op het verzoek om een voorlopige voorziening en daarbij onmiddelijk uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 9 woningen op de...

Lees meer

Bestemmingsplan onherroepelijk

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het beroep van de buurtbewoners niet-ontvankelijk verklaart en verklaart het beroep voor het overige ongegrond. Dit betekend dat het bestemmingsplan wonen onherroepelijk is. Bekijk de uitspraak van de...

Lees meer

Positieve uitslag bezwaarschriften

Doordat er helaas onvrede bij huidige buurtbewoners bleef, zijn zij tegen het unanieme besluit van de Gemeente Beuningen in beroep gegaan en hebben zij gemeend dat de gang naar de voorzieningen rechter noodzakelijk was. Er zijn dan ook twee verzoeken voor een...

Lees meer

Kapvergunning

Doordat de CPO en de Gemeente Beuningen bij de verkoop hebben afgesproken dat de gemeente de grond bouwrijp maakt voor het CPO, houdt dat in dat er 14 bomen gekapt moeten worden. De gemeente heeft daarom op 6 december 2017 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend...

Lees meer