Selecteer een pagina

Omdat er geen weigergronden voor het verlenen van de omgevingsvergunning waren is de omgevingsvergunning op 9 februari 2018 verleend.